CAMİ VE KIŞLA İNADI

 • Cengizhan Gököz

  Cengizhan Gököz Yazı Arşivi
  24 Haziran 2016 /   1947 Okunma

  CAMİ VE KIŞLA İNADI

  Uzunca bir süredir gündemden düşmeyen, bir başka deyişle;
  sair gündemleri geçersiz kılıp, gizlemek için ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilen, kimilerine
  göre Partili, kimilerine göre Türk Tipi Başkanlık Sisteminin başkan olacak kişinin özellikleri ve
  bugüne kadar tavır ve söylemleri dikkate alındığında büyük sıkıntılar yaşanacağını ortaya koyuyor.
  Partili ve taraflı Cumhurbaşkanı son açıklamasında;
   gezi parkı olaylarına sebep olan, Topçu Kışlası ile
   Taksime cami düşüncesinin hayata geçirileceğini açıkladı.
  Bunu yaparken de, gezi olaylarına katılanları 3-5 terörist, Taksime cami projesine karşı çıkanları da 3-5 din düşmanı olarak nitelemekten geri kalmadı. Bu tavır, tarafsız bir Cumhurbaşkanına hiçbir şekilde yakışmayacak bir tavırdır. Cumhurun başı olmak, tarafsızlığı ve herkesin Cumhurbaşkanı olmayı gerektirir. Ancak; bunu hiçbir zaman düşünmeyen, tek düşüncesi Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığından beslenen bir siyaset ile toplumu dindarlık ve kindarlık üzerinden, ortadan bölerek makamını ve pozisyonunu korumak olan bir kişiden başka bir tavır beklemek iyimserliğin ötesinde saflık olurdu. Dış politikada; dost bir ülke bırakmayan ve tüm komşu ülkeleri ile ihtilaflı bir politika sergileyen zihniyetin, ülkeyi getirdiği durum ortada iken iç politikada, ülke insanını birbirine düşman eden tavırlar, başta kendisine ve Partisine olmak üzere, hiç kimseye fayda getirmeyecektir. Liseli gençlerin, ülkedeki adaletsizlik eşitsizlik, hak ve hukuka riayetsizlik, çevreye saygısızlık, temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına alma siyasetinden beslenen iktidara tepkilerinin yoğunlaştığı bir dönemde, Onları birilerinin kışkırttığı gibi, alelade ve basit bir gerekçe ile izaha kalkışan Cumhurbaşkanının Taksimde cami ve gezi parkı üzerinden rövanş alma düşüncesi akıl ile izah edilemez. AKP içerisinde; kendisine yakın ve aklı selim sahibi insanların, Cumhurbaşkanını bu konuda ciddi bir biçimde uyarması gerekmektedir. Türkiye ve Türk insanı, daha fazla gerginliğe tahammül edemeyecektir. Ülkede oluşabilecek bir çatışma ortamı, bölünmenin ve bağımsızlığı kaybetmenin yegane sebebi olacak; Bunun müsebbibi de; Başkanlık Sistemi talep edenler ile bizatihi Başkanlığı talep eden kişinin ta kendisi olacaktır. Vicdani ve hukuki sorumluluk sahibi herkes, bu gidişe dur demelidir. Zira; meydana gelebilecek sonuçlarının bedeli de vebali de çok ağır olabilir. Saygılarımla.

Yorum Yap