Etkin 'Pişkin'lik'

 • Cengizhan Gököz

  Cengizhan Gököz Yazı Arşivi
  24 Ağustos 2016 /   1888 Okunma

  Etkin 'Pişkin'lik'

  TCK:220. maddesinde düzenlenen terör örgütü kurma ve yönetme, üye olma, üye olmadan örgüte bilerek ve isteyerek yardımcı olma suçu düzenlenmiş ve tanımlanan her eyleme göre yaptırımları belirtilmiştir.

             TCK:221.maddesi ise, ‘ETKİN PİŞMANLIK’ hükümlerini içermektedir.

             Kamuoyunda etkin pişmanlık düzenlemesi yanlış bilinip, yanlış anlaşıldığından, bu yazıyı kaleme almak konuyu kamuoyuna ve ilgililere yasal dayanağı ile açıklamak zorunda kalınmıştır.

             Maddenin; ilk 3 fıkrası cezasızlık hükümlerini içermektedir.

             Buna göre,

               1.Fıkra; soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda, suç işlenmeden önce örgütü dağıtana veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu ve yöneticilerin cezasızlık haline,

             2.Fıkra; örgüt faaliyeti çerçevesinde, herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirenler,

             3.Fıkra; herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan, örgüt üyesinin pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi verenler cezalandırılmayacaklardır.

             4.Fıkra ise, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile ilgili bilgi vermesi halinde örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma suçundan cezaya hükmolunmaz.

             Kişi, yakalandıktan sonra bu bilgileri vermesi halinde; ceza 1/3’ ten ¾’ e kadar indirilir.

             5. ve 6. Fıkralar, etkin pişmanlıkta, denetimli serbestlik tedbirini düzenlemektedir. Burada etkin pişmanlığın birden fazla uygulanamayacağı belirtilmiştir.

             Yazımız başlığındaki etkin pişkinlik ise, bu maddedeki düzenlemeleri belirttikten sonra, ülkeyi yöneten siyasi iktidarın 15 Temmuzda gerçekleşen hain kalkışmanın akabinde tavır ve açıklamalarını hiciv amacı ile kaleme alınmıştır.

             Siyasal iktidarın; en başından sonuna kadar yetkililerin ve sorumluların yaptıkları açıklamalar, ancak tam bir sorumsuzluk ve etkin pişkinlik olarak değerlendirilebilir.

             Baştan sona biz hata yaptık…yanıldık…yanıltıldık sözleri etkin pişmanlık tavrından ziyade, etkin pişkinlik tavrıdır.

             Hele ülkeyi tüm kurumları ile uçurumun eşiğine getiren ve vatandaşın mal ve can güvenliğini yok eden sonuçlara geldikten sonra,

             Allah bizi affetsin…Milletimiz bizi affetsin…

             şeklindeki açıklamalar, bir helalleşme değil, etkin pişkinliğin tipik sonucudur.

  İnsanları; ihbarcı ve jurnalci olmaya davet eden tavır da, bu ruh halinin bir sonucudur.

  Sonuç olarak; FETÖ terör örgütüne en fazla tepki veren ve küfreden kesim, bu örgüt ile 15 Temmuz öncesi iç içe olan kesimin mensuplarıdır.

  Önümüzdeki sorun; etkin pişkinlik ile çözülecek bir sorun olmayıp, dürüst ve samimi bir şekilde etkin mücadele ile netice alınabilecek bir sorundur.

  Saygılarımla..

            

            

            

            

              

            


Yorum Yap