BEŞ TEPEDE ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ

 • Cengizhan Gököz

  Cengizhan Gököz Yazı Arşivi
  26 Ağustos 2016 /   2522 Okunma

  BEŞ TEPEDE ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ

  Önceki yıllarda; Yargıtay’ da yapılması teamül haline gelen Adli Yıl Açılış Törenleri, bu yıl kimilerine göre ‘külliye’, kimilerine göre ‘kaçak saray’ olarak adlandırılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

                     TBB Başkanı Sayın Avukat Metin Feyzioğlu, Adli Yıl Açılış Töreninde konuşma yapma şartı ile Saray’daki açılış törenlerine katılacağını açıkladı.

                     Bu karardan önce, TBB Başkanı Baro olarak önemli sayıda Baro Başkanının katılımı ile Saray’a gitmiş ve Danıştay açılış törenindeki gerginliği yok etme çabası göstermişti.

                     Bu ziyarete; ülkede Baroya kayıtlı Avukatların yaklaşık %80’ ini teşkil eden İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük Baroların Başkanları icabet etmedi.

                     Sayın Birlik Başkanımızın; Saray’da yapılacak adli yıl açılış törenlerine katılma kararı pek çok Baro ve Barolara kayıtlı Meslektaşlarımızca değerlendirildi.

                     Önemli sayıda Meslektaşımız; Birlik Başkanımızın teamüllere uygun olmayan biçimde ve mekanda yapılacak adli yıl açılışına konuşma yapma şartı ile dahi katılımını uygun bulmadığını açıkladı. Bu açıklamada temel kaygı sadece Barolar Birliği Başkanı açısından değil,  yüksek yargının Başkanlarının da teamüllerin aksine, Saray’daki açılışa katılmasını önemli ölçüde yok edilmiş yargı bağımsızlığına aykırı düştüğü idi.

                     Bir kısım Meslektaşımız da; Türkiye Barolar Birliği Başkanının, Cumhurbaşkanı ve Hükümet ile diyalogunu olumlu görerek başlatılan iletişimin, meslek sorunlarına ve yaşadığımız zor süreçte, yargıda Avukatların faaliyetlerini kolaylaştırmada yararlı olacağı nedeni ile bu tavrı destekliyorlar.

                     Her iki görüşünde, doğru ve saygın bir tarafı mevcuttur.

                     Gerçekten; Karadeniz’de çay toplama ile başlayan iktidar mensubu, yargı mensubu ilişkisi bu hali ile yargı bağımsızlığına gölge düşürmektedir.

                     Bu ilişkiyi; medeni ve kurumlar arası olması gereken diyalog olarak açıklamak yargı bağımsızlığı kavramına haksızlık etmek anlamına gelir.

                     Demokrasilerde; Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin de gereği dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri; yargı mensuplarının ileride kendi karar, eylem ve işlemlerini yargılama noktasında görev yapacakları kişilerle mesafeli davranmaları asıl medeni olandır.

                     Burada yapılmak istenen; yasama ve yürütme erkinin yanında, yargı erkininde aynı kişinin etki ve yetkisinde olduğu düşüncesinin tescilidir.

                     Kişisel olarak benim fikrim; Adli Yıl Açılış Töreninin her yıl olduğu gib,i Yargıtay’da yapılması ve Cumhurbaşkanı’nın yargıya saygı göstererek, Yargıtay’daki bu törene katılmasıdır.

                     Adli Yıl Açılış Töreninin; Saray’ da yapılması konusundaki ısrar, ülkenin demokrasi vesair açıdan geldiği durumunda bir göstergesidir.

                     Sayın Birlik Başkanımızın, bu açılışa katılmasını makul gösterecek ve faydalı kılacak yegane husus;

                     Konuşmasında; ülkenin yönetiminde yargı başta, siyasal iktidarın tüm hata ve yanlışlarını en açık bir biçimde ortaya koyabilmektir.

                     Aksi halde; yaşanan diyalog ortamı zarar görmesin, gerginlik olmasın düşüncesi ile sadece birlik ve beraberlik vurgusu yapılan ve PDY, FETÖ’ yü lanetleyen bir konuşma tüm Meslektaşlarımız tarafından eleştirilecektir.

                     Genel beklenti de bu yöndedir.

                     Saygılarımla..

   

                      

                    

                    


Yorum Yap