Yargı ile inatlaşma

 • Cengizhan Gököz

  Cengizhan Gököz Yazı Arşivi
  10 Aralık 2012 /   3122 Okunma

  Yargı ile inatlaşma

  Yüzüncü Yıl'da stadyum, kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapımına ilişkin ihale yapılıyor. Her nedense ihalenin içeriği açıklanmıyor.

   
  Bu anlamda ihaleyi alacak firmaya yaptığı imalatlar karşılığında ne verileceği bir başka deyişle stadyum ve spor tesisleri karşılığında Antalyanın hangi değerinin verileceği bilinmiyor.
   
  Bildiğimiz tek şey yüzüncü yıl spor alanının 40.000 metre karesinin ticari plan kararı ile TOKİ ye devredilmiş olduğudur.Bu alan ile ilgili açılan davada 40.000 metre karelik kısmın ayrılması ve ayrılan bölümün ticari alana çevrilmesi iptal edilmiş olmasına rağmen,bu haliyle TOKİ ye devredilmesi düşündürücüdür.
   
  Bu durumda ihaleyi alan firmaya ne verilecektir?
   
  Birinci olarak TOKİ'ye verilen 40.000 metre karelik alanın verilmesi söz konusu olabilir.Bu durumda firma buraya iptal edilen planda ve plan notlarında belirtilen şekli ile 100 katlı 300 metre yüksekliğinde bina,lüks bir otel,alışveriş merkezi vb.veya bunların hepsini birlikte taşıyan ticari bir yapı gerçekleşecektir.
   
  İkinci ihtimal TOKİ bu alana yukarda belirtilen imalatları yapacak;yüklenici firmaya başka bir alanda bu imalatlara benzer işlem yapabilmesine müsait imar durumlu bir alan tahsil edilecektir.Bu alan Atatürk stadının bulunduğu alan olabileceği gibi Antalyalının sahibi olduğu çok önemli bir kamu alanı olabilir.

  Her iki ihtimalde de yargı kararı ihlal edilmektedir veya dolanılmaktadır.

   
  Konuyu ısrarla takip eden İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Sayın Cem Oğuz'un anlatımlarına kulak verilmelidir. Konuyu radyo ve televizyon programlarında ısrarla gündeme getiren değerli gazeteciler Sayın Nihat Toklu, Sayın Ali Orhan'ın açıklamalarına ve değerlendirmelerine kulak verilmelidir.
   
  Hukuka aykırı bir şekilde plan yaparak Antalya ya stad yapımını bugünlere taşıyarak bizleri  "nereye ve nasıl yapılacaksa bu stad yapılsın" noktasına getirenleri yine yargıya ve Antalya halkının vicdadına havale ediyorum.
   
  İhale şartlarını bilmediğimiz için düşüncelerimiz bir öngörüye dayanmaktadır.
   
  Ön görümüz ise bu güne kadar yapılanlardan oluşmaktadır.
   
  Bir başka deyişle yüzüncü yıla rant karşılığı stad yapmaya kalkışanların "yaptıkları yapacaklarının  teminatıdır!..."

   

   


Yorum Yap