100. Yıl'da son durum

 • Cengizhan Gököz

  Cengizhan Gököz Yazı Arşivi
  12 Şubat 2013 /   3740 Okunma

  100. Yıl'da son durum

                     Yanlışta ısrarın en belirgin örneği 100. Yıl’da yaşanıyor.

                     Türel döneminin Antalya’nın en önemli spor alanını 100. Yıl’da rant karşılığı stat ve spor tesisleri yaptırma düşüncesi yargı tarafından hukuka aykırı bulunmasına rağmen, adı geçen alanda aynı düşünce ile hareket edilmesi ülkeyi yönetenlerin hukuka bakış ve ranta dayalı yönetim anlayışını net bir biçimde ortaya koyuyor.

                     Eski hukukta hile-i şer’iye (şer-i hukuka karşı hile) yeni hukukta kanununa karşı hile anlamına uygun olarak yapılan düzenlemede kamuoyunun kafası iyice karıştırıldı.

                     Bir hukukçu ve konu hakkında bilgi sahibi olan, dönemin Meclis Üyesi sıfatı ile bu kafa karışıklığını önlemek için açıklama yapmayı uygun gördüğüm için konuyu tekrar gündeme getirme gereği doğmuştur.

                     Hukuken adı geçen alanda yaratılan 40.000 m2 MGA plan değişikliği yargıdan dönmüştür.

                     Yargı 1/25.000 ölçekli çevre düzenlemesi planında spor alanı olarak düzenlenen alanın, 40.000 m2’sinin çekme mesafeleri kaldırılarak ayrılıp, 1/5.000’lik planda ticarete çevrilmesini ve 40.000 m2’lik alan için 1/1.000 ölçekli planda ‘blok boyu derinliği aranmaz’ ve ‘bodrumda kat serbestisi’ plan notları ile bu alanda 300 m yüksekliğinde 100 katlı ve toplam 200.000 m2’yi aşan tamamına inşaat müsaadeli bir yapı yapılmasında, ‘kamu yararı’ bulunmadığı gerekçesi ile iptal kararı vermiştir.

                     Bu durumda, tamamı aktif spor alanı olarak planlanan bu alanın 40.000 m2’sinin ticari alana çevrilmesi hukuken önlenmiştir.

                     Ancak yanlışta ısrar eden zihniyet, hukuku da yargıyı da hiçe sayarak 100.yılda rant zihniyeti ile hareket etmeyi sürdürmek istemektedir.

                     Antalya insanını, ‘stat yapılsın da, nereye yapılırsa ve hangi yöntemle yapılırsa yapılsın…’ noktasına getiren zihniyet, 40.000 m2’lik alanı mevcut hali ile TOKİ’ye devretmiş ve karşılığında bu stadı ve spor tesislerini TOKİ’ye yaptırma hukuki yanlışını sürdürmeye devam etmiştir.

                     İnsanların kafasında, TOKİ’ye verilenin 40.000 m2’lik alan ile yeterli kalmayacağı, mevcut Atatürk Stadı ile bir başka alanında bu imalatlar karşılığı TOKİ’ye verileceği söylentileri kafaları iyice karıştırmıştır.

                     Ancak bu konuda aydınlatılması gereken soru şudur;

                     40.000 m2’lik alan, MGA alanı olarak yeniden planlanarak mı, yoksa Mahkeme tarafından iptal edilmiş hali ile spor alanı olarak mı TOKİ’ye verilmiştir.

                     BU SORUNUN CEVABINI, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI VE MECLİSİNİN BİZLERE VERMESİ GEREKMEKTEDİR.

                      Mahkeme kararını uygulayan Büyükşehir yönetimi, şayet 40.000 m2’lik alan için 1/25.000’lik planda, plan tadilatı yaparak burayı ticarete çevirmişse, yapılan iş hukuka ve yargı kararlarına ama en önemlisi bizlere açıkladıkları düşüncelerine aykırıdır.

                     Bu değişiklik, yargıya intikal ettiğinde önceki hukuki gerekçelerle iptali kaçınılmazdır.

                     Zira Muratpaşa’nın yok edilen 40.000 m2’lik spor alanı karşılığında, eş değer alan Muratpaşa’da yaratılmadan değişiklik yapılamaz.

                     Ancak bu durum kamuoyundan gizlenip, yapılan plan değişikliği ile TOKİ’ ye devredilmişse, ileride bu alana yapılacak rant imalatlarına karşı yargı yoluna gitmek için süre çoktan geçmiş olacaktır.

                     Bugün için yapılması gereken, Büyükşehir Belediyesinden gelecek bir açıklamadır.

                     40.000 m2’lik alan, TOKİ’ ye hangi plan şekli ile devredilmiştir?

                     Şayet ticari nitelikli bir plan ile devredilmişse ve eş değer alan yaratılmamışsa, bunun sorumlusu tespit edilip, konu hukuka intikal ettirilmelidir.

                     Yoksa hukuk ve yargı kararları ayaklar altına alınmış olacaktır.

                     Yetkililerden bir açıklama bekliyoruz.

                     Saygılarımla…

                    

   


Yorum Yap