Kendini Allah sanmak

 • Cengizhan Gököz

  Cengizhan Gököz Yazı Arşivi
  2 Temmuz 2012 /   4955 Okunma

  Kendini Allah sanmak

  Geçen hafta içerisinde basında Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması veya yetkilerinin sınırlandırılmasına yönelik yasa çalışmaları kapsamında bir AKP Milletvekilinin Özel Yetkili Savcı ve

   
  'Kendilerini Allah sanmaya başladılar...' şeklinde çok iddialı bir beyanda bulunduğu haberleri yer aldı...
   
  Bu konuda çok şeyler söylendi, yazıldı...
   
  Bizlerde Özel Yetkili Mahkemeler ve sonuç olarak tüm istisnai Mahkemelerin hukuka, demokrasiye uygun düşmediği yolunda pek çok kez yazılar yazdık ve açıklamalarda bulunduk.
   
  Demokratik hukuk devletinde Özel Yetkili veya başka ad altında (sıkıyönetim, devlet güvenlik, İstiklal, Yassı ada...vb.) Mahkemeler kurulması ve bunlara özel yargılama usulleri ihdas edilmesi kabul edilemez bir durumdur.
   
  Bu tür Mahkemeler olağan üstü zaman ve koşullarda kurulurlar...
   
  Görev ve misyonları sona erdiği zaman pek çok hukuka aykırılık, işkence, zulüm ve adaletsizliklerle anılırlar...
   
  Ülkemizde Özel Yetkili Mahkemeler ihtilal dönemleri veya terörün yarattığı karışıklıklar gerekçe gösterilerek kurulmuştur.
   
  Son olarak 12 Eylül 1980 darbesi ürünü olan DGM'ler, AB'nin uyum yasaları çerçevesinde kaldırılmış, ancak bu konuda iktidar tarafından varlığı düşünülen ihtiyaç ve boşluk gerekçe gösterilerek     Özel Yetkili Mahkemeler  kurulmuştur.
   
  Özel Yetkili Mahkemelerin kuruluşu ve işleyişi ile yargılama usulleri hakkındaki CMK düzenlemeleri bu iktidarın el ürünüdür.
   
  Özel Yetkili Mahkemelerin bugüne kadar soruşturduğu ve kovuşturduğu konularda her neden ve nasılsa bu iktidara veya içinden geldiği siyasi görüşe karşı görüşte olduğu ve bu nedenle darbeye teşebbüs ettiğini iddia ettikleri kişiler 'bugün siyasi iktidarın dahi eleştirdiği' haksız uygulamalara maruz kalmışlardır.
   
  Ülkenin pek çok aydını, bilim adamı ve gazetecisi sırf muhalif olma veya farklı düşünme suçlarından dolayı yıllardır bu Mahkemelerin yargılama usulleri ile zindanlara atılmıştır.
   
  Terörle silahlı mücadelede bulunan Silahlı Kuvvetlerimizin  üst düzey komuta heyeti, Ergenekon, balyoz ..vb. isimlerdeki operasyonlarla tutuklanmış öte yandan KCK adı altındaki soruşturmalarda muhalif bir partinin yöneticileri tutuklanmış ve yargılanmaktadır.
   
  Öte yandan iktidara yakınlığı ile bilinen bir televizyonun yöneticileri ile iktidarın RTÜK'e başkan yaptığı bir zat, Deniz Feneri soruşturmasında Almanya Yargısının uyarısı üzerine kısa bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmış, ancak soruşturmayı yapan ve tutuklama kararı veren Hakim ve Savcılar hakkında soruşturma başlatılmıştır.
   
  Bu tavır MİT Müsteşarı ile ilgili işlemlerde de açıkça gözlenmiştir.
   
  Özel Yetkili Mahkemelerin Hakim ve Savcıları iktidara yakın olan çevrelere yönelik soruşturma ve yargılamalarda tutukluluk kararı verme nedeni ile soruşturma geçirmiş ve görev yeri değiştirilmiş, iktidara muhalif olanlarla ilgili tutuklama kararı vermeyen veya tutuklu davalarda tahliye yönünde mütalaa   veren Hakim ve Savcılar ya görevden alınmış, ya cezalandırılmıştır.
   
  Sonuçta bu Mahkemeler siyasal iktidarın kendi dünya ve siyasi görüşüne uygun bir ülke yaratma ve bu anlamda Atatürk'ün kurduğu laik Cumhuriyet felsefesini yok etme düşüncesini hayata geçirilmesinde bir silah gibi kullanılmaya başlanmıştır.
   
  İktidar bu Mahkemelerin zaman içerisinde kendilerine de dokunabileceğini hissetmiş olacak ki,  biz hukukçuların yıllardır eleştirdiği, hatta İzmir'de kapatılması için miting yaptığı bu mahkemeleri kapatma veya yetkilerini kısıtlama noktasına gelmiştir.
   
  İktidar Milletvekilinin Özel Yetkili Hakim ve Savcılara yönelik kendilerini Allah sanmaya başladılar sözü düşündürücüdür.
   
  Biraz düşünüldüğünde, bu sözün aslında kullananları için geçerli olduğu anlaşılacaktır.
   
  Milletten % 50 oy alarak devletin yönetimini ele geçirdiklerinde, yargı dahil hiçbir kuruma hesap verme düşüncesinde olmayanların, bir süre sonra kendilerini Allah sanmaları kaçınılmaz olmuştur.
   
  İnanıyorum ki; Yüce Allah, kendilerini Allah sananlara müstahaklarını verecektir.

          

                                       

                                       


Yorum Yap