ANDIMIZ ve Dr REŞİT GALİP'İ ANMA!..

 • Konuk / İbrahim Uysal

  Konuk / İbrahim Uysal Yazı Arşivi
  20 Mart 2019 /   997 Okunma

  ANDIMIZ ve Dr REŞİT GALİP'İ ANMA!..

  "Türküm, doğruyum, çalışkanım.

  Yasam; küçüklerimi korumak,

  büyüklerimi saymak,

  yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir.

  Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.

  Varlığım, Türk varlığına armağan olsun!.." REŞİT GALİP

  --ANDIMIZ, "Millî Eğitim Bakanlığı(MEB) Talim Terbiye Kurulu'nun 10 Mayıs 1933 gün ve 101 sayı kararı ile okullarda okutulmaya başlanmış idi.

  --19 Eylül 1932'de Milli Eğitim Bakanı olan DR Reşit Galip, ilkokuldan başlayarak öğrencilere Atatürk ilkelerine bağlılık ruhu aşılamaya yönelmiş ve Cumhuriyet 10. yılını doldururken 23 Nisan 1933 sabahı çocuklarına kendi yazdığı bu andı okutmuştur. O gün "Çocuk Haftası"nı açış konuşmasında ANDIMIZI birlikte okumuş, bu konuşmanın ardından Bakanlıkça yayımlanan bir genelge ile Cumhuriyet’in 10. yılından başlayarak okullarda bu and, sürekli hep bir ağızdan okunmaya başlanmıştır

  --Andımızda ilk değişiklik, 1972 yılında yapıldı. 29 Ağustos 1972 gün ve 14291 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ilkokullar yönetmeliğinin 78. Maddesinde and’da yer alan “budunumu” kelimesi “milletimi” olarak değiştirilirken “Türküm, doğruyum, çalışkanım” diye başlayan cümle ile sonra yer alan “Ne mutlu Türküm diyene” cümlesi eklendi:

  --1972'de yapılan değişikle Andımız:

  "Türküm, doğruyum, çalışkanım.

  Yasam; küçüklerimi korumak,

  büyüklerimi saymak,

  yurdumu, milletimi, canımdan çok sevmektir.

  Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.

  Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk; açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim.

  Ne mutlu Türküm diyene!"

  --Andımız, 1997'de de 2'nci kere değiştirilmiştir. “Öğrenci Andı”nın son hali, MEB Tebliğler Dergisinin Ekim 1997 tarih 2481 sayısında yayımlanan MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10. Maddesiyle belirlenmiştir. Bu maddeye göre ilköğretim okulunda öğrenciler, her gün dersler başlamadan önce öğretmenlerin gözetiminde topluca aşağıdaki “Öğrenci Andı”nı söylemeye başlamışlardır.

  --1997 yılındaki değişimden sonraki andımız:

  "Türküm, doğruyum, çalışkanım.

  İlkem; küçüklerimi korumak,

  büyüklerimi saymak,

  yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

  Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.

  Ey büyük Atatürk!

  Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürüyeceğime and içerim.

  Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.

  Ne mutlu TÜRK'ÜM diyene!"

   

  --8 Ekim 2013 gün ve 28789 Sayılı Resmî Gazetede yayınlan, tebliğ ile, " MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi" yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre bu tarihten sonra okullarda andımız okutulmayacaktır.

  --ANDIMIZ, yani: "Türküm, doğruyum, çalışkanım.

  İlkem; küçüklerimi korumak,

  büyüklerimi saymak,

  yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. demek, "08 Ekim 2013 günü açıklanan DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ" ile okullarda öğrencilerin her sabah birlikte okuması tamamen kaldırılmış/yasaklanmıştır.

   

  --Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün:"Reşit Galip, hem doktordur, hem hukuk doktorudur, hem siyaset doktorudur, hem edebiyat doktorudur ve güzel arkadaştır" dediği Dr. Reşit Galip, 5 MART 1934'te Aydın Milletvekili iken, zatürreeden yaşamını yitirmiştir.

  --Bu günkü T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu olarak değiştirilmeden önce; TÜRK DİLİNİN ve TARİHİNİN ARAŞTIRLMASI İÇİN Atatürk tarafından kurulan, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ve Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin kuruluşunda etkin rol oynayan, YURTSEVER VE BÜYÜK DEVRİMCİ Dr. Reşit Galip'i ölüm yıldönümünde saygı ve minnet ile anarken,

  --Yazdığınız and'ın bir gün bu ülkenin okullarında ve bu ülkenin çocukları ile size ithaf edilerek okunacağına and içeriz.

   

  Not: Değerli Üstadım sayın Tevfik Yener'in 5 Mart günlü Reşit Galip'i anma amaçlı yazısından yararlanılmıştır. Kendisine sonsuz teşekkürler.


Yorum Yap