Özel Günler

ATATÜRK'Ü SEVEREK YOK DEĞİL, ÇOK OLURUZ!..

 • İbrahim Uysal

  İbrahim Uysal Yazı Arşivi
  14 Kasım 2019 /   1299 Okunma

  ATATÜRK'Ü SEVEREK YOK DEĞİL, ÇOK OLURUZ!..

  ----Dünya'da büyük devlet olmuş bütün yapıların, hep bir acı öyküleri vardır! Var olmanın dayanılmaz acıları olur çünkü: Bir devlet var ise, onu denetimi, gizli-açık gözetimi altına almak isteyen bir çok devlet/ler olmuş ve olacaklardır da!...

  --Amerika, 1500'lü yılların başında Portekizli, Fransız, İspanyol ve İngiliz korsanların keşfi ile kolonileşmeye başlamış; Birleşik Krallık/İngilizlerin sömürgeci politikaları sonucunda da 1700'lü yılların ortasına doğru bir İÇ SAVAŞA sürüklenmiştir.

  ---Yedi yıl savaşlarından sonra 4.Temmuz 1776'da dünya da ilk BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİ, Birleşik Krallığa karşı Amerika da yayımlanmıştır.

  ---İngilizlere karşı, George Washington komutasında ki,koloni güçleri iç savaşı kazanmış ve 3.Eylül.1783 PARİS anlaşması ile de kolonilere iç işlerinde bağımsızlık sağlanmıştır. 21.Haziran.1788'de de kabul edilen ANAYASA ile de YENİ bir ULUS, AMERİKAN ÜST KİMLİĞİ OLUŞTURULMUŞTUR!..

  ---Amerika'da olan bütün bu gelişmeler ve Amerika BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİNİN yayımlanması; Fransız Feodalitesi ve Soylularının yönetimi altında ezilen;

  ---Yeni dünya düzeni içinde ekonomik olarak yerini alan FRANSIZ BURJUVAZİSİNİ aydınlatmış, güçlendirmiş, köylüler ve sıradan insanlarında katkısı ile Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinin etkisi ile;

  ---1789'da MONARŞİ/KRAL'a karşı halkın ilk bağımsızlık mücadelesi verilmiş ve sonucu CUMHURİYET ile taçlandırılacak FRANSIZ DEVRİMİ/İHTİLALİ gerçekleştirilmiştir.

  --Bütün olaylar, biri diğerinin ya sebebi ya da sonucudur. Örnek:

  ----Amerikan iç savaşı, İspanyol ve Portekizlilerin Birleşik Krallığa karşı kolonileri desteklemeleri,

  ---Fransız Devrimi, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinin etkisi,

  ---İspanya İç savaşı, Rusya ve Meksika'nın Cumhuriyetçileri, Nazi Almanyası ve Faşist İtalya’nın da Milliyetçileri desteklemesi,

  ---Yunan İç savaşı, Rus İhtilali gibi aklınıza gelen bütün değişim ve dönüşümler ya dönemin sosyal ve ideolojik gelişmelerinde ya da ülkelerin çıkarlarının ön plana çıkması ile yaşanmıştır.

  BU YÜZDEN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ ve ATATÜRK'Ü anlamak için, 1900'lü yılların önem ve durumunu anlamamız gerekmektedir. Günümüz Türkiye'sinin durumunu anlamak gibi.

  ---1900'lü yıllar, dünya bir EKONOMİK BUNALIMA GİRMİŞ. Üretim, ham madde, pazar, Para gibi kavramlar, toplumların yaşamına girmeye başlamış. KAPİTALİZM kendine çıkış yolları aramaya başlamıştır.

  ----Mikro Milliyetçilik pompalanarak Osmanlı, Avusturya, Macaristan,Birleşik Krallık, Çarlık Rusyası gibi İMPARATORLUKLAR yıkılmaya başlanmıştır.

  ---Kapitalist Devletler (ABD, İngiltere, Almanya, Fransa. İtalya. vb) Osmanlı Devletini parçalamaya ve dağıtıp, kurulacak "devlet"ler aracılığı ile de sömürülerini devam ettirmeye karar vermişlerdir.

  ---KURTULUŞ SAVAŞI da tam bu günleri savaşıdır.

  ----O YÜZDEN bizim kurtuluş ve kuruluş savaşımız bir ANTİ-EMPERYALİST KURTULUŞ ve KURULUŞ SAVAŞIDIR. Bizim için önemi bu olduğu gibi, EMPERYALİST DEVLETLERİN kuyruk acıları da buraya dayanmaktadır.

  --Bu yüzden, ATATÜRK ve o dönemin aydın yurtseverlerini farklı anlamak ve anmak durumundayız!..

  ---Yurtseverlerin ATATÜRK'Ü ANMALARI, o yüzden çok önemlidir.

  ---ATATÜRK'Ü, ANLAYARAK, SEVEREK VE SAYARAK ANMAK GEREKİR.

  --İçerikten yoksun, günü kurtarmak, bir görev ifa etmekten öteye geçmeyen eylem ve söylemler ile Atatürk anılmaktan vazgeçilmeli,

  ---ATATÜRK, ANTİ-EMPERYALİST bir savaş vererek kurduğu TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE, hak ettiği şekilde, halkı aydınlatarak, bilgilendirerek, gerçekleri öğreterek; halkla birlikte ANILMALIDIR.

  Bu yüzden amaç sadece Atatürk'ü anmak olmamalı.

  Onu anlamak ve Onu sevmekte olmalıdır.

  SEVEREK YOK DEĞİL, SEVEREK ÇOK OLURUZ!..

  ATATÜRKSÜZ İSE YOK OLURUZ!..

  Bilmem, FARKINDA MISINIZ?.


Yorum Yap