Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu ne yapar?

 • Konuk / Serdar Kocaoğlu

  Konuk / Serdar Kocaoğlu Yazı Arşivi
  12 Nisan 2015 /   2964 Okunma

  Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu ne yapar?

   Şehrimizde engelli, yaşlı tüm halkın faydalandığı alanların kullanılabilir olması ve denetlenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak Erişebilirlik İzleme Ve Denetleme Kurulu oluşturulmuştur.

  İllerde çalışması, valilik gözetimi ve denetiminde, sorumlu vali yardımcılığı başkanlığında komisyon şeklindedir.

  Adı geçen komisyonun yönetmeliğini isterseniz inceleyelim ve şehrimizdeki yapılaşmasına bakalım?

  Yönetmelikte;

  MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarında erişilebilirliğin izleme ve denetimini yapacak olan komisyonların teşkili, çalışma usul ve esasları, Kanun ile belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ek süre verilmesine, idari para cezalarının uygulanmasına ve genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezası tutarlarının kullanımına ilişkin hususları belirlemektir.

  MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yer alan umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarını kapsar.

  Komisyon oluşturulması ile ilgili maddede ise; Komisyon, vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında il müdürü, Kanunun geçici 3 üncü maddesinde belirtilen Bakanlıkların taşra teşkilatında görevli tercihen mimar, mühendis, şehir plancısı, peyzaj mimarı veya inşaat teknikerlerinden birer asil ve birer yedek üye ile toplam dört kişiyi geçmeyecek şekilde, engellilerle ilgili konfederasyonların farklı engel gruplarını temsil eden, o ilde mukim tercihen engelli bireylerden ikişer asil ve ikişer yedek üyeden teşekkül eder denilektedir.

  Yasa hükümlerine göre şehrimizde oluşturulmuş olan bu komisyonun, herhangi bir denetleme yaptığını basın yoluyla da olsa duyanınız var mı?

  Toplu taşıma araçları engelli, yaşlı kullanımına uygun olmadığı açıkça gözüküyorken denetimi Allaha mı havale edildi?

  Kaldırımlar düzensiz, kamu binaları kullanıma uygun olmadığı  ve denetimsiz olduğu net bir şekilde görülüyorken komisyon niye toplantıya çağırılıp karar almıyor?

  Halihazır komisyon görülüyor ki kağıt üstünde iş olsun diye oluşturulmuş?

  Hani bir de şehrimize dünya kenti, turizmin başkenti diyorlar ya ağlasak mı, gülsek mi?

  Ne bir nefes var, ne bir ses var?

  Belediye başkanlarının, kamu yöneticilerinin eksikleri ortaya çıkmasın diye mi çalışmıyor, çalıştırılmıyor acaba komisyon?

  Evet tüm engelliler, engelli dernekleri ve vatandaşlarımız bir cevap bekliyor?

  Var mı cevap verecek olan yetkili?

  Tepkisiz Toplum, Etkisiz Toplumdur!

   

   

   

   


Yorum Yap