Engelli (Maaş) Yardımı Halleri!

 • Konuk / Serdar Kocaoğlu

  Konuk / Serdar Kocaoğlu Yazı Arşivi
  24 Mayıs 2015 /   2045 Okunma

  Engelli (Maaş) Yardımı Halleri!

  Engelli (Maaş) Yardımı Halleri!

   Bilindiği üzere engelli arkadaşlarımız almakta oldukları engelli yardımını 2022 sayılı  yasaya göre almaktadırlar.

  Diyelim engelli arkadaşımızın almakta olduğu yardım bir anda kesilmektedir.

  Gerekçesi sorulduğunda ise “Efendim birlikte oturduğun adresteki senin çoçuğunun ya da torunun maaşı arttığı için biz sana yardımı bağladığımız zamandaki aile gelirin arttı, sana çoçukların bakabilir” diye cevap veriyorlar.

  Maaşı kestikleri yetmiyor bir de geçmişte almış olduğu paraları faiziyle geri istiyorlar.

  Engelli dostumuz sorumlu olmadığı ve haberi olmadığı bir maddeden dolayı cezalandırılmış oluyor.

  Sen aynı evin içerisinde oturan çoçuğunun geliri arttı diye engelliyi niye cezalandırıyorsun.Diyelim çoçuğu ya da babasının maaşı arttı, geliri arttı diye engelinin yardımını niye kesiyorsun.

  Yardımı ailesine  mi veriyorsun  engelliye mi veriyorsun.?

  Zaten düzenli bir geliri olsa engelli senden niye yardım istesin?

  Mart 2014 yapılan yönetmelik değişikliğinin 6.maddesini:

  MADDE 6 – (1) Sosyal inceleme, hane ziyareti ve çevre araştırmasından elde edilen bilgilerden oluşur.

   

  (2) Sosyal inceleme; başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile merkezi veri tabanlarından yapılan sorgulamalar doğrultusunda elde edilen bilgilerin doğrulanması ve hanenin genel durumunun mahallinde tespit edilmesi amacıyla, Vakıf personeli tarafından başvuruda bulunanın ikametgâhına ve çevresine gidilmek ve hane ziyaret bilgi formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirilir.

   

  (3) Aylık almaya hak kazanan kişilerin sosyal incelemeleri her yıl yenilenir.

    Okuduğumuzda 3 fıkrasında “(3) Aylık almaya hak kazanan kişilerin sosyal incelemeleri her yıl yenilenir.”diyor

  Gene bu yönetmeliğin geçiçi meddesine:

  GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-25/3/2014-28952)

   

  (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yapılması gereken ilk periyodik sosyal incelemeler, 1/1/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında sonuçlandırılır ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan sosyal incelemeler dahil müteakip tüm incelemelere 1/1/2016 tarihinden sonra başlanır.

  Peki bu yıl içerisinde kesilen engelli yardımları bu yönetmeliğin hangi maddesine göre kesildi  acaba ?

  Birileri sosyal yardım yaptık diyor bir yandan engellilerin yardımını kesiyor?

  Engelli dostlarımız  iki yüzlü bir iktidara acaba hala oy vermeyi düşünür mü ki?

  Arkadaşlar oy hakkımızı kullanacağımız zaman geliyor.

  Duygularımızla değil mantığımızla oy kullanalım.

  Ne dersiniz?

  Tehlikenin farkında mısınız?

  Tepkisiz Toplum Etkisiz Toplumdur!


Yorum Yap