OY VERME VE ENGELLİLER!

 • Konuk / Serdar Kocaoğlu

  Konuk / Serdar Kocaoğlu Yazı Arşivi
  30 Mayıs 2015 /   2105 Okunma

  OY VERME VE ENGELLİLER!

   Bilindiği üzere 7 haziran Milletvekili seçimlerine 15 günden az bir zaman kaldı.

  Geçen seçimler de engellierin oy kullanma mekanlarında merdivenlerin olması vb.   olması engellilerin ve kamuoyu baskısı ile ancak %30 oranın da düzeltilmiştir.

  Çünkü kırsal da oy kullanılan mekanlar hala eski bina olmasından dolayı  sıkıntılıdır.

  Diyelim ki bina sıkıntıları aşıldı.Engelliye uygun binalar bulundu.Bu sefer de sandık başkanlarının bilgisizliği  basiretsizliği ya da kasıtlı hareketleri yüzünden engelli arkadaşlarımız oy kullanmadan gitmektedirler.

  Bu seçimler de aynı sıkıntıların yaşanmaması için oy kullanmakta olan vatandaşlar başta olmak üzere sandık başkanları ve üyelerine yol göstermesi amacıyla seçim kanundaki ilgili maddelerin tamamını aktarıyorum.

  Kanun Numarası : 298

  Kabul Tarihi : 26/4/1961

  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/5/1961 Sayı : 10796

  Genel yazım ve denetleme:

  Madde 36 – …

  (Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/26 md.) Seçmen kütüğü yazımı sırasında, seçmenin oyunu kullanmasını engelleyecek bir özürlülüğü varsa, forma kaydedilir.

  Sandığın konulacağı yer :

  Madde 74 – (Değişik: 31/7/1998 - 4381/5 md.) Sandıkların konulacağı yerleri ve oy verme işinin vaktinde sona ermesi için gerekli tedbirleri ilçe seçim kurullarının denetiminde sandık kurulu tespit eder. Sandıkların konulacağı yerlerin belirlenmesinde seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve gizli şekilde verebilmesi gözetilir. Özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için gerekli tedbirler alınır. Sandıklar okul (özel okullar ve özel dersaneler dahil) avlusu ve salonların elverişli kısımları gibi genel yerlere, yetmediği takdirde kiralanacak kahvehane, lokanta gibi yerlere konur. Kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle karakollara ve parti binalarına, muhtarlık odalarına sandık konulamaz. Üçten fazla sandık konulan binalarda bina sorumlularının görev esasları Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

  Oy vermede sıra:

  Madde 90 – Oy verme günü sandık başına gelecek seçmenler, sandık kurulu önüne başkan tarafından sıra ile birer birer alınırlar. Gebeler, hastalar ve sakatlar bekletilmezler. Yaşlılar önce alınabilirler.

  Birleşik oy pusulasının atılması ve işaretleme :

  Madde 93 – (Değişik: 17/5/1979 - 2234/1 md.)

  Kapalı oy verme yerinde birleşik oy pusulasını katlayıp yapıştırdıktan sonra, seçmen burasını terkeder ve birleşik oy pusulasını sandığa bizzat atar.

  Körler, felçliler veya bu gibi bedeni sakatlıkları açıkça belli olanlar, bu seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla malule refakat edemez.

  (Değişik üçüncü fıkra: 13/3/2008-5749/9 md.) Kurul başkanı, oyunu kullanan seçmene kimlik kartını verirken seçmen listesindeki adı karşısına imzasını attırır. İmza atamayanların sol elinin başparmağının izinin alınmasıyla yetinilir. Bu parmağı olmayan seçmenin hangi parmağını bastığı yazılır.


Yorum Yap