Vatandaşlık görevimiz.....

 • Konuk / Serdar Kocaoğlu

  Konuk / Serdar Kocaoğlu Yazı Arşivi
  17 Mart 2017 /   1571 Okunma

  Vatandaşlık görevimiz.....

  Vatandaşlık görevlerimiz vardır. Doğduğumuz günden itibaren yaşamımızın son anına kadar isteyerek ya da istemeyerek yerine getiririz.

  Bunlardan ilki okuma yazmayı öğrenmektir. Bunu bir insan olarak ve de toplumun bir bireyi olarak yapmak zorundayız.

  Çünkü yaşamımızı devam ettirmek, toplumun dışında kalmamak için yapmak zorundayız.

  Çalışmak ve üretken olmak. Birlikte yaşamın koşullarından ve zorunluluklarındandır.

  Bir aile kurabilmek ve yaşantımıza devam etmektir. Barınabileceğimiz bir evimizin olmasıdır.

  Bunları bir birey olarak yaparken içinde yaşayacağımız bir vatan toprağının olması ve bununla birlikte toplumun tüm fertleriyle birlikte bağımsız ve insan haklarına saygılı ve demokratik bir yönetimin olduğu bir yönetimle yönetilmektir.

  Toplumlar ve insanlık ilkçağlardan beri hep ileri gitmiştir.

  Geri kalmak isteyen ya da geri kalan toplumlar hep yok olmuşlardır.

  Ülkemiz ise en yakın tarih olarak 19 Mayıs 1919’dan itibaren hep ileri gitmiştir. Siyasi yönetimsel olarak kesintiler dışında Türk Cumhuriyeti’nin tüm fertleri, gerektiğinde gerektiği zaman, reflekslerini kullanarak doğru kararlar vererek, toplumsal ilerlemelere imzasını atmıştır.

  Şimdi yine bizlerin önüne tarihi bir fırsat gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bizlerin geliştirdiği, ileri götürdüğü Cumhuriyetimizin;  geri götürülmesi ve mevcut demokratik yapıdan uzaklaşarak monarşik bir yapıya yönelecek bir yapının yasal koşullarının oluşturulması Anayasa değişikliği adı altında bizlere sunulmaktadır.

  Bu değişikler sağlıksız bir insanın kendi kendini boğazlayıp öldürmesi gibi toplumu kendi kendine boğazlatarak yok olmasını dağılmasını getirecektir.

  O zaman nasıl bir birey olarak yaşamdan vazgeçemezsek; içinde bulunduğumuz toplumun bir bireyi olarak içinde yaşadığımız toplumu yaşatmalıyız.

  Yaşatmak için de 16 Nisan 2017 günü vatandaşlık görevimizi yerine getirmeliyiz ve oyumuzu toplumun ve bizlerin daha da ileri gitmesi yönünde kullanmalıyız?

  Eğer kullanmaz isek herkes gibi biz de bataklıkta boğuluruz?

  O zaman .....

  Tepkisiz Toplum Etkisiz Toplumdur!

   


Yorum Yap