BUGÜN “BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ”

 • Konuk Yazar/ Aysel Bereke

  Konuk Yazar/ Aysel Bereke Yazı Arşivi
  24 Ekim 2019 /   4231 Okunma

  BUGÜN “BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ”

  Bugün “ Birleşmiş Milletler Günü”. Biliyorsunuz, 24 Ekim 1945, “Milletler Örgütü” nün kuruluş tarihidir. Bu yüzden örgüte üye tüm ülkelerde, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanır. Bu günü kutlamamızın amacı; “ Birleşmiş Milletler’in kuruluş amacını anlatmak, organlarını tanıtmak ve çalışmalarını, çabalarını gelecek kuşaklara aktarmaktır.

  Peki nedir Birleşmiş Milletler’ in amacı? “ Uluslararası güvenliği sürdürmek, ülkeler arasındaki iyi ilişkileri pekiştirmek, ekonomik, sosyal, kültürel işbirliği sağlamak ve insanlık sorunlarının çözümünde, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde, birlikte çalışmalar yapmaktır.

  Birleşmiş Milletler bu amaçlarını gerçekleştirmek için nasıl örgütlenmiştir derseniz; örgütün ana organları ve yardımcı kuruluşları kendi alanlarında çalışmalar yaparlar. Birleşmiş Milletler’ in ana organları:

   

  - Genel Kurul

  -Güvenlik Konseyi

  -Ekonomik ve Sosyal Konsey

  -Uluslararası Adalet Divanı

  -Genel Sekreterlik

   

  Yardımcı Kuruluşlar ise:

  -UNESCO ( Uluslararası Bilim, kültür ve sanat işleri)

  -FAO ( Gıda, tarım ve besin örgütü)

  -UNRA ( Göçmenler ve göçmen sorunları)

  -UNICEF ( Çocuklara yardım fonu)

   

  Uygarlık tarihi boyunca birbirleriyle savaşan devletler ve uluslar, maddi manevi çok ağır kayıplar yaşamışlar, açlık ve yoksullukla karmaşa içinde kalmışlardır. Bazen kalıcı olmayan barışlar da yetmemiştir. Özellikle insanlar, “Birinci Dünya Savaşı” ından sonra çıkan anlaşmazlıkları çözebilmek için çok çaba göstermişlerdir. Savaş sonrası yaşanan yıkımları, olumsuzlukları yeniden yaşamamak için 28 Nisan 1919’ da bir araya gelen devletler, “ Milletler Cemiyeti” anlaşmasını imzaladı. Ancak “Milletler Cemiyeti” “İkinci Dünya Savaşı” çıkmasına ne yazık ki, engel olamadı.

  Yaşanan acıların ve kayıpların üzerine 26 ülke temsilcisi bir araya gelerek ortak bir bildiri yayınladılar ve “Birleşmiş Milletler Yasasını” hazırladılar. Amaç, sorunların barışçı yoldan çözülmesi ve savaşın yıkıcı etkilerinin, bir daha yaşanmamasıydı. Peki başarılı oldular mı dersiniz? Bence hayır! Çünkü dünya hala, savaşlar, yıkımlar ve karmaşanın pençesinde debelenip duruyor!


Yorum Yap