Gazipaşa'da üç boyutlu kanser alarmı

 • Murat Yıldırım

  Murat Yıldırım Yazı Arşivi
  20 Temmuz 2022 /   575 Okunma

  Gazipaşa'da üç boyutlu kanser alarmı


   

  1 ) Gazipaşa'nın muhtemeldir topraklarının ki yüzde 50’si örtülü tarım alanı durumundadır. Merkez anlamında topraklarımız camlarla, plastik örtülerle kaplıdır.

   

  Ayrıca Gazipaşa çevresindeki topoğrafik yapı nedeniyle alt atmosferde inversiyon etkisi vardır. Bu nedenle özellikle kış aylarında gerek motorlu araçların sebep olduğu, gerek seraları ısıtmak için yakıt olarak kullanılan kalitesiz yakıtlar; yanık yağ, kömür, HC çam odunu nedeniyle havanın yoğun olarak kirletildiği,

   

  2 ) Tarımsal faaliyetlerde kullanılan kimyasal gübreler, ensektisit, pestisit ve çok alanlı herbisitler. Kimyasal tarım ilaçlar vb.

   

  3 ) ASBEST SU BORULARI VAKASINA GELELİM:

   

  Bilinmektedir ki, WHO (Dünya Sağlık örgütü) asbestli su borularını yıllar önce yasaklamıştır.

   

  Bu nedenle ülke çapında asbestli su boruları, tümüyle şehir su şebekelerinde kullanımına son verilmiştir.

   

  BUNA RAĞMEN; (Çok değerli bir üst düzey bürokratın verdiği bilgiye göre) Gazipaşa halkının kullandığı suyu taşıyan su şebekesi üzerinde ve şebekenin 4-5 km boyutundaki kısmında suyun hala asbestli borular tarafından taşındığı, yıllardan bu yana ısrarlı taleplere, Dünya Sağlık Örgütü’nün kararlarına, evrensel Yasalara rağmen Gazipaşa'da şehrin su isale hattında asbestli su borularının kullanımına izin veriliyor olması, hazin, tehlikeli ve korkunç bir vakadır.

   

  Konuya teknik ve bilimsel açıdan bakıldığında; şebeke suyunda en az PPM (mil.da 05 mertebesinde) aktif klor olduğu düşünüldüğünde klorla birlikte asbestin birlikte getireceği kimyasal reaksiyona bağlı sonuç, insana ve insanın bedenine, organizmaya ve metabolizmaya vektörel yönelimi kansere neden olacaktır.

   

  Bu durum 1593 sayılı U.H.K. kanununun 1., Anayasamızın 3. ve 56. maddelerine, içme suları yönetmeliğinin ilgili hükümlerine, diğer ilgili meri mevzuata aykırıdır.

   

  SONUÇ OLARAK: Süratle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve İlçe Mahalli Çevre Kurulu toplantılarının yapılarak (Kurulların başkanı Kaymakamdır.) Kamu sağlığının ve kamu yararının korunması adına, yarın çok geç olabilir. 


Yorum Yap