Hükümetimize çağrımdır

 • Murat Yıldırım

  Murat Yıldırım Yazı Arşivi
  24 Eylül 2021 /   718 Okunma

  Hükümetimize çağrımdır

  SAYIN HÜKÜMETİMİZ, Ben bir kamuoyuyum. Türk Milletinin fertleri olarak yoksulluktan, bir dizi çaresizlikten, genelde işsizlikten neden debelenip, şikâyet edilip duruluyor. İşte kendime göre bir çözüm yolu düşündüm.

   

  Eğer diyeceklerime siz de katılıyorsanız ülkemiz o zaman uçuşa geçecektir. 1950 li yıllarda ülke insanımızın yüzde 79'u köylerde, yüzde 21'i şehirlerde yaşamaktayken günümüzde iş tersine döndü.

   

  Hatta bunun da ötesinde kırsalda birkaç yaşlı ve hasta mecalsiz insanımızdan başka insan kalmadı. Neden? Çünkü planlama, organizasyon, koordinasyon, hedef belirleme kalmadı, ARGE müessesesi yok oldu. Karman çorman olduk. Çaresiz kalan yurdum insanı şehir ve kasabalara oluk oluk akın etti. Konut barınak, iaşe, ibadet, işsizlik, eğitim, ulaşım, mesken, mekân kavramları, yok ve çaresizlik katlandı. Toplum psikolojisi negatif, bir takım sâri hastalıklar vb. İnsanların çoğu suç makinesi haline geldi şehirlerin göbeğinde cinayet ve taciz hadiseleri, çocuk istismarları, her türlü hukuksuzluk aldı başını gitti.

   

  PEKİ NE YAPMALI;

  1 ) Halkımızın yeniden köylerine dönmesi için sil baştan yeni mastır göç ve kalkınma planları yapılmalıdır.

   

  2 ) Halkımıza kırsalda araziler vererek destekleme kredileri, duruma göre geri ödemesiz teşvik kredileri verilmelidir.

   

  3)84 milyon insanın bir yılda tüketeceği tarımsal ürünlerin çeşitliliği ve miktarları tespit edilerek çiftçinin fuzuli ekim ve üretimden yapması engellenmelidir. Ayrıca ihraç ürünleri planlanmalı halkımızın ihtiyacından fazlası ihraç edilmelidir. Sebzecilik ve meyveciliğe yönlendirmelerde bulunulmalıdır.

   

  4 ) Taşımalı eğitimden vazgeçilmeli, köylerimizde atıl bırakılan köy okullarımız canlandırılarak öğrenci ve öğretmenlerimizin yeniden halkımızla buluşması sağlanmalıdır.

   

  5 ) Köylerimizin ve köylülerimizin kalkınmasına dair yeni planlamalar yapılmalıdır. Köy okullarından mezun olan öğrencilerimize imtihansız olarak 5 ve 10 yıllık süreler içinde meslek okullarına ve üniversitelere giriş hakkı tanınmalıdır.

   

  6 ) Çevre-Sağlık-Tarım-öğretmen-çeşitli sanat kollarıyla alakalı teknisyen ve teknikerlik okulları açılarak sanatta, bilim ve teknikte sağlıkta ve çevrecilikte ara insan gücü yetiştirme planlamaları yapılmalıdır.

   

  7 ) Köylerimizde kalkınma kooperatifleri kurdurtularak ARGE çalışmaları başlatılmalı, toprak kaliteleri tespit edilerek bilinçli tarıma yol verilmelidir.

   

  8 ) İpek böcekçiliği, dokumacılık gibi el sanatı geliştirme çalışmaları olmalıdır.

   

  9 ) Her dalda yetişen teknisyenleri köylerde görevlendirilmelidir.

   

  10 ) Değişik konularda ve farklı alanlarda kampanyalar, yarışmalar ve konferanslar düzenlenerek kamuoyu yaratılmalı, yönlendirilmelidir.

   

  Tüm bunlar için pilot köyler belirlenerek kısa zamanda çalışmalar yapılmalıdır.


Yorum Yap