Kanserin tohumu elektrik-doğalgaz zammıdır

 • Murat Yıldırım

  Murat Yıldırım Yazı Arşivi
  22 Eylül 2021 /   306 Okunma

  Kanserin tohumu elektrik-doğalgaz zammıdır

      Elektrik ve doğalgaza yapılan akıl almaz zamlar, başta akciğer kanserinin ve löseminin temel sebebidir.

   

      Çünkü gerek elektrik sobalarıyla gerek doğal gazla ısınma imkânından mahrum kalan bir toplum, sil baştan kötü kömür ve oduna, yanık yağlara, benzeri kötü kaliteli fosil yakıtlara dönmek, arabalardan çıkan hurda lastikleri, paçavra, naylon ve plastik maddeleri yakmak mecburiyetinde kalmaktadır.

   

      Adı geçen bu kötü yakıtlar yanma sırasında atmosfere karbon mono oksit, karbondioksit, kükürt, sülfüröz asit, tree sülfür, azot, azot mono osit, azot X grubu hava kirleticileri, kurşun, hidrokarbon, partüküller, mini ve mikro parçacıklar yayarak atmosferdeki salınımlarıyla havayı kirletmektedirler.

   

      Bu tehlikeli maddelere bir de trafik kökenli kirleticiler, yani arabaların, diğer motorlu araçların egzozlarından havaya yayılan zehirli maddeler eklenince vah vah, vah, görün toplumun halini...

   

  Bir başka sebep ise inşaatlar nedeniyle hafriyat ve hurdalıklardan, taş ve maden ocaklarının kısa ve orta vadeli kirliliklerinin havaya karışmasını düşünelim, şehir içi ve çevresinde yıkılan binalardan ve arabaların fren balatalarından yayılan asbest tozları...

   

      Bunların hepsinin havaya yayılması sonucu neler oluyor neler. İşte size silikozis, işte size akciğer kanseri, işte size lösemi-kan kanseri, işte size gırtlak kanseri, işte size kronik vakalar, işte size dolaşım bozuklukları...

   

      Yanı sıra pirimer ve sekonder ciddi sağlık sorunları...

   

      Doğal gaza ve elektriğe zam yapan muhteremler anlatabildim mi bilmem.

   

      1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 1. maddesini de size bir okuyuvereyim de yapılanın nasıl bir kötü durum olduğunu görün efendiler: U.H.K. madde: 1 “Genç ve müstakbel neslin sağlığına musallat olan her türlü muzırla mücadele devletin temel görevidir” diyor kanun.

   

      Peki 10'nun üzerindeki kanser ajanı ve kanser tohumlarının havaya yayılarak kamu sağlığını allak bulak eden, insanları kansere mahkum ederek ölümlere sebep olan kimdir? Sayın yetkililer ve etkililer. İnsanlığın idamesi ve sağlığı için bu sözler altın sözlerdir. Bu lafları size kimse etmez. Bu kanun metninin altında ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SAĞLIK BAKANI REFİK SAYDAM”IN DA imzaları vardır. Gelin etmeyin eylemeyin, gereksiz zamlar yapmayın, birilerinin çıkarı uğruna halkı zehirlemeyin. Evrensel hukuk kurallarına, Anayasamızın 3. ve 56. maddelerine U.H.K. 1. maddesine göre ciddi anlamda suç işlenmektedir.

   

      Gelin insanlığın, toplumun sağlığı adına faydalı işler yapalım.

      Evrensel ve Anayasal suç işlemeyelim.

      Ortak akılda buluşalım da insanlar ve insanlık yaşasın…


Yorum Yap