Sayın Antalya Valimize açık mektup

 • Murat Yıldırım

  Murat Yıldırım Yazı Arşivi
  26 Ağustos 2019 /   11880 Okunma

  Sayın Antalya Valimize açık mektup


  Sayın Valim, bu yazıda şirin ilçemiz Gazipaşa Çığlık Köyü halkımızın feryadı, gözyaşı, ağır ıstırabı, yokluğa düçar edilişinin acı bir hikayesi var.

  Halkı içir her türlü fedakarlık ve özveriden yana takdire şayan bir Valimiz olarak acilen bu yaraya neşter vurmanızı beklemekteyiz.

  İlçemiz Çığlık Köyü halkı toprağa bağlı ailelerden müteşekkildir. Yetiştirebildiği ürünle, bakabildiği kadar hayvancılık, tarımından kazanabildiği ile ayakta durmaya çalışan toplumumuzdur.

  Son zamanlarda ormanlarımıza salıverme yoluyla popülasyonu artan kurtların son bir ay içinde 50-100 arasında hayvanı gündüz saatlerinde bile çobanların gözü önünde boğarak telef ettiği, çobanların bağırıp çağırmalarına bile aldırış etmeden hayvanları alıp götürdüğü gerçeği, halkımızın günlük yaşamında dillendirdikleri tek konu haline gelmiştir. (Halkın tespit ve beyanlarıyla kurtların salma olduğu yönündedir. Zira uzun yıllardan bu yana bu ve benzeri vakaya hiç rastlanmamıştır. )

  Diğer taraftan son 25-30 yılda köyümüzün hemen yakınlarında ve yaylalarımızda sürü oluşturan geyiklerimize de saldırmaya başlamışlar ve geyik yavrularını da telef eder hale gelmişlerdir. Tarıma aşırı derecede zarar veren domuz sürüleri ve domuz yavrularını yok etsin amaçlı olarak salınan kurtlar anaç domuzların saldırından kaçarak savunmasız davar ve geyik sürülerini hedef almıştır. Mahalli anlamda da olsa bu sebeple ekolojik dengede ciddi sapmaların doğabileceği asla unutulmamalıdır.

  Diğer taraftan yine salma olduğu iddia edilen vaşak ve kara kulak türü hayvanlar bölgemizde kedilere ciddi zararlar vererek kedilerin de telef edildiği iddiası söz konusudur. Değişik türden yılanların da arazide görülmeye başlandığı iddialar arasındadır. Yaban hayatına silahla müdahalenin ağır cezaları olduğunun bilincinde olan köylüler eli kolu bağlı beklemekte, hüzün ve keder içindedir.

  “Halk: Başımıza bela olan bu duruma kim çare bulacak" diye kaygı ve beklenti içindedir. Kurt sürüleri; normalde yalçın kayalardan inmeyen geyikleri ve yavrularını kovalayarak köyün içine kadar sürdüğüne tanık olunmuştur.

  SAYIN VALİM; Süratle bilim adamlarımızın, teknokratlarımızın, bürokratlarımızın hızlı bir şekilde bir araya gelerek, bizatihi mahallinde genel bir değerlendirme yaparak; gerekirse mahallen radikal tedbirler alınmak suretiyle halkın feryadını dindirmeye yönelik uygulama alam yaratılmasında çok ciddi kamu yararı, ekonomik çıkar, köyün sürdürülebilir kalkınması açısından konu çok önemlidir. Ormana salınan yaban hayvanları projesinde araştırma ve sonuçları bakımından çok ciddi eksiklikler olduğu açıktır. Beyan olunduğu gibi bu bilgiler ışığında' hareket edilerek gereğinin yapılmasında hayati ihtiyaç vardır. Saygılarımla


Yorum Yap