SAYIN BAKANLARIMIZA AÇIK MEKTUP

 • Murat Yıldırım

  Murat Yıldırım Yazı Arşivi
  31 Mayıs 2019 /   13514 Okunma

  SAYIN BAKANLARIMIZA AÇIK MEKTUP

  1-) Tarım Bakanımız

  2-) Turizm Bakanımız

  3-) Çevre ve Şehircilik Bakanımız

  4-) Ekonomi Bakanımız

  Konular:

  a-) Ekmek israfı

  b-) Otellerde ”her şey dahil" uygulamasıyla doğan gıda terör ve israfı binlerce kilometre uzak diyarlardan binlerce ton buğday alıyoruz, milyarlarca ekmeği çöpe döküyoruz. Hangi insan vicdanı bu acıya, bu savurganlığa dayanabilir, bu israfa kimin gönlü rıza gösterebilir.

  Antalya bazından ufak bir not sunarak ülke boyutunda hortlayan israf vurgununa nasıl bir çare bulmamız gerektiğini hep beraber düşünmemiz gerek. İlgili kaynaklardan alınan bilgilere göre yalnız Antalya ve yakın çevresinde iki yüze yakın ruhsatlı, doksan kadar da kaçak (ruhsatsız fırın) bulunduğu biliniyor. Sahipsiz kalan tüketim ve israf nedeniyle orta derecede üretim yapan bir fırının günlük zararı asgari 500 TL., Antalya merkez çevresinde günlük zararın (yalnızca Antalya il merkezi için ) 145-150 bin TL olarak dudakları uçuklatmaktadır. Bir başka ifadeyle bir günde 150 bin ekmeğin çöpe atılıyor anlamındadır. Yahut 250 çuval buğday çöpe dökülüyor manasını ifade eder. Yalnızca Antalya ilimize has bu hesap, tüm Türkiye'ye teşmil ettiğimizde oluşacak korkunç tablo karşısında savurganlık ve israfın ne boyutta olduğunu görmüş oluruz. Çöpe döktüğümüz bunca ekmek, yanı sıra bilhassa beş yıldızlı otellerin mutfağından çöpe dökülen on binlerce ton yemek artığı; turizme odaklı bu hoyratlıklar zincirine mutlaka ve mutlaka ”DUR” denilmelidir. Uzun zamandan bu yana fırıncıların haklı talebine rağmen zararına ekmek üretiminde düne kadar zam verilmemesi de bu israfın ana nedenlerinden olduğunu; derin araştırmalarıma dayanarak ifade edebilirim. Bu vahim tablo karşısında Sayın Bakanlarımızın duruma acilen müdahale etmeleri memleketin ve toplumumuzun hayrına olacaktır. İçinde akademisyenlerin, ilgili odaların, tüketiciyi koruma kuruluşlarının, STK’nın, işin ehli olan fırıncı temsilcilerinin ve ilgili sair kurumların da olacağı bir kurul yahut komisyon marifetiyle konuya ekonomik, ekolojik, sosyolojik, biyolojik ve psikolojik açılardan kalıcı bir çözüm getirilmesinde çok yönlü faydalar olacaktır. Sürdürülebilir kalkınmamızın ana mendireği ekmektir. Ekmek ve gıda israfı konusunda yeni düzenlemeler getirilerek fırıncı hakkının ve gıda adaletinin korunması adına kaçak üretimlerle AVM’lerin de ekmek üretmeleri engellenmeli, bu konuda radikal tedbirler alınarak tüketicinin ve zanaatın korunması sağlanmalıdır.

  Bu konularda ulusal bir "İsrafa Karşı Dur" seferberliği başlatılmalıdır. Saygıyla

   


Yorum Yap