SAYIN SÜLEYMAN SOYLU...

 • Murat Yıldırım

  Murat Yıldırım Yazı Arşivi
  18 Ocak 2022 /   1294 Okunma

  SAYIN SÜLEYMAN SOYLU...

  Sayın Bakan, doğamızın, kültür varlıklarımızın, flora ve faunanın, biyolojik çeşitliliklerimizin, hülasa ekosistemin korunması adına zati alinize bu mektubu iletme zorunluluğu hasıl olmuştur.

   

  Bölgeden alınan bilgilere dayanılarak, Antalya'nın Alanya, Gazipaşa kırsalında Meram yaylası Gazipaşa Çığlık Köyü yarıcak pınarı, katran çukuru Kaş pazarı altı — Koca boğaz ve Darı alanı -Çakılcık kayası bölgesinde Toros dağları kırsal kesimlerinde Yeşilyurt yaylaları olan pancarın ve mihrap bölgesi gibi arazilerimizde şu anda gerek kaçak avcılar tarafından gerek ABD’den gelen paralı avcılar marifetiyle dağ keçilerinin ayrım gözetmeden katledildiği haberleri yüreğimizi yakmaktadır.

   

  Bu konularda her türlü takdirin üzerinde çalışma yapan Antalya Jandarma Bölge komutanlığımızın tüm gayretlerine rağmen, hukuksal zemini itibarıyla esasen konuya ilişkin engelleme faaliyet yetkisini elinde bulunduran Orman Bakanlığı ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün; olayın sıfırlatılmasında (sorunun engellenmesinde) birinci derecede amirdir.

   

  Ama buna rağmen, bölgede Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüze, Orman teşkilatımızın İl ve İlçe Müdürlüklerine, hatta bizzat bu konuda yaban hayatını korumakla görevli AV KORUMA teşkilatına rağmen dağ keçiler hala niçin katledilmeye devam ediliyor, şaşırtıcı ve kaygı vericidir, derin teessür içindeyiz.

   

  Bu günlerde Toros dağları kar altındadır. Özellikle ve bilhassa Gazipaşa MERAM yaylasında dağ keçilerinin kar üzerindeki görüntüleri tamamen netleşmektedir. Yanı sıra; omuzunda silahıyla MERAM YAYLASINDA dağ keçilerin olduğu dağ silsilesine ulaşan başkaca kötü niyetli kişiler ve 4x4 ciplerle o dağlara ulaşan fertler, ayrıca yaya avcılar hayvanları KATLETTİKLERİ HABERİ ALINMIŞTIR.

   

  Bu konu ilgili makamlara defalarca iletilmiş ise de bir türlü çözümlenememiştir. İlgili noktalara foto kapanlar konulması gündeme getirilmiş ama yapılamamıştır. Avcılar beyaz giysileriyle karlı arazide pusuya yatmakta ve hayvanlar bu durumda avcıları izleyememekte, kaçıp kurtulamamaktadır, vurulmaktadırlar.

   

  Diğer taraftan halen yürürlükte bulunan kara avcılığı mevzuatı içinde yer alan para karşılığı yaban keçisi avcılığı yapılmasının önünü açan yasa ve içtihatlarda revizyona gidilerek anılan doğa cinayetlerinin engellenmesinin; çağımızın icap ve ihtiyaçları bakımından, içinde yaşadığımız medeni dünyanın, çağdaş toplumları olarak insanlığın psikolojik sürecini de olumlu etkileyeceği muhakkaktır.

   

  Geniş tabanlı kamuoyu olarak, talebimiz içeriğindeki vahim hadisenin bertarafı için ilgililere emir ve talimatınızla gereğini arz ederim.

   

  Saygılarımla


Yorum Yap