Tatil şiddet getirmesin…

 • Nizamettin Özmen

  Nizamettin Özmen Yazı Arşivi
  31 Aralık 2020 /   758 Okunma

  Tatil şiddet getirmesin…

  Hadi bakalım yine yılbaşı, yine tatil. Daha 1 yıl önce böyle bir karar alınsa havada uçacak olanlar, bugün kendi sağlığı için alınan önlemlere “naz” yapıyor. Ama tüm dünyada durum aynı olduğu için “dışardan” bir örnek gösterip iktidara “inanç” üzerinden de vuramıyor.

  COVID-19 kadınlara yönelik şiddet, ekonomik güçlenme gibi konularda var olan eşitsizlikleri daha da derinleştirmiş. Yapılan araştırmalarda; kadınların bugüne kadar elde ettiği “eşitlik” kazanımlarında ciddi kayıp gözlenirken, süreci “evde” geçiren kadın- erkek arasında şiddet olaylarında da ciddi artış gözlemlenmiş.

  Peki dünya buna seyirci mi kalıyor? Hayır.  Hatta bizimkiler de eyleme geçmiş. TÜSİAD, TÜRKONFED ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye iş birliğinde “Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri” Araştırması hazırlanmış. Araştırma salgın döneminde evden çalışmanın ve ev içinde geçirilen zamanın artmasıyla, kadınlar ve kız çocuklarının üzerindeki bakım yükümlülükleri ve ev işlerine harcanan zamanın arttığını, kadınlar ve kız çocuklarının aynı zamanda artan oranda aile içi şiddetle mücadele etmek zorunda kaldığını ortaya koymuş.

  KADINLAR “İŞ YÜKÜ”, ERKEKLER  “PARA” DERDİNDE

  Araştırmaya 339 şirket katılırken kadın ve erkek çalışanların “sorun” olarak gördükleri 3 konu şöyle ayrıştı:

  Kadınlara göre;

  Yüzde 99 artan ev işleri ve bakım sorumluluğunun artması,

  Yüzde 97 uzaktan/evden çalışma ile artan iş yükü,

   Yüzde 95 endişe, psikolojik stres ve tükenmişlik sendromu.

  Erkeklere göre;

  Yüzde 74 salgın döneminde ücret/gelir yetersizliği,

  Yüzde 69 iletişim ve bilişim teknolojilerine kısıtlı erişim

  Yüzde 65 psikolojik stres ve tükenmişlik sendromu

  ŞİDDETE DİKKAT!

  Kadın çalışanlar bu süreçte şiddetin arttığına vurgu yaparken; (%89) artan ev işleri ve çocuk/yaşlı/hasta bakımı nedeniyle karşılaşılan zorluklardan da yakındılar. İşletmelerin yüzde 25’inde bu sorun erkekler tarafından da iletildi. Araştırmada yüzde 19 oranında da erkeklerin artan şiddettin sorun haline geldiğine dikkat çekilmiş.

  Araştırmanın bulgularından hareketle TÜSİAD, TÜRKONFED ve UN Women tarafından özel sektöre yönelik “krizi eşitlikçi yönetmek” konulu bir uygulama rehberi hazırlanacağı ve yaygınlaştırılacağı açıklandı.

  Proje paydaşı TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, ''Kadın hakları konusunda büyük mücadeleler ve toplumsal dönüşüm ile elde edilen kazanımları daha ileriye taşımak gerekirken, krizin bizi bu hedeften uzaklaştırmasına izin veremeyiz. Hiçbir krizden, toplumun yarısını geride bırakarak çıkamayız.” dedi.

  'POZİTİF AYRIMCILIK DEĞİL CİNSİYET EŞİTLİĞİ'

  TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise toplumsal refah için toplumun yüzde 100 katılımının önemine vurgu yapmış. Turan ''Toplumsal refah için kadınların hayatın her alanına yüzde 100 tam eşitlikçi katılımı şart! Pozitif ayrımcılık değil toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde adil bir sistemin inşası ile kadın-erkek birlikte hayatı dönüştürme gücüne sahibiz.” diye konuştu.

  “KADINLARDA 1.1 MİLYON İŞ KAYBI”

  UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova’ya göre ise salgının özellikle kadınların işleri, kariyerleri ve gelirlerine olumsuz etkileri oldu. Nisan 2020 ayının verileri kadınların 1.1 milyon iş kaybı yaşadığını gösterirken, bu rakam erkeklerde 1.5 milyon olarak gerçekleşti.

   


Yorum Yap