Nurettin Sönmez

  • Otoriterleşme

    20 Eylül 2021 Siyasal iktidar özellikle son yıllarda hak ve özgürlükleri budamaya dönük bir yönelim içerisinde oldu. Bu yönelimin en büyük gerekçelerinden birisi iktidarın zaman içerisinde kitle desteğini kaybet