Şehir içindeki yollarımızın halleri!

 • Serdar Kocaoğlu

  Serdar Kocaoğlu Yazı Arşivi
  20 Ağustos 2016 /   2004 Okunma

  Şehir içindeki yollarımızın halleri!

   

  Biliyorsunuz bütünşehir yasası  tam anlamıyla 2014 tarihinden beri uygulanmaya başlandı.Antalya ilin de merkezdeki beş ilçe ile birlikte toplam 19 ilce bulunmaktadır.Yasa uygulanması ile birlikte büyükşehir belediyesi kendini o kadar güçlü hissediyor ki, merkezdeki ilçeleri çözdü de, geriye  çevre ilçe merkezlerindeki yollar kalmış gibi gerek Manavgat belediyesi,gerek Alanya belediyesinin kaldırımlarına  kadar müdahale etmektedir.İlçelerdeki halk ilçe belediyelerine hizmet yapsın diye oy vermiştir.

  Ama büyükşehir belediyesi  ilçedeki vatandaşları cezalandırma mantığı içerisin de her şeye karışmaktadır.

  Vatandaşlar o zaman ilçe belediyelerini seçmesin bir tek büyükşehir belediye başkanı seçsin olsun bitsin değil mi?

  Bu sebeplerden dolayı şehir içerisindeki dengesizlikleri biz engellilerin ve yaşlıların kabusu olmaktadır.

  Mevcut hükümet  şehir içerisindeki yollar da uygulanmak üzere tebliğ çıkarılmasına rağmen buna uyulmamaktadır.

  Merkezde kaldırımlar farklı farklı olmakta, ilçe belediyesi başka ,büyükşehir başka uygulamaktadır.

  Bu karmaşanın olmaması için büyükşehir her şeye karışacağına, yol gösterici olsa da mevcut tebliğlerin uygulanmasını sağlasa olmaz mı?

  İsterseniz birilerine gerekebilir diye tebliği burada yayınlıyorum.Belki birileri okur  da uygulamayı doğru yapar.

  Şehir içi yollar kaldırım ve yaya geçitlerinde ulaşılabilirlik İçin yapısal önlemler ve işaretlemelerin tasarım Kuralları ile ilgili tebliğ

   

  Resmi Gazete Tarihi : 14.09.2012               Resmi Gazete Sayısı : 28411

  Amaç ve dayanak

  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

  Standardın zorunlu olması

  MADDE 2 – (1) Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS 12576 “Şehir İçi Yollar - Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Ulaşılabilirlik İçin Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları Standardı” mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde ve bunların ihale, geçici kabul, kabul, denetim ve muayene safhalarında zorunlu olarak uygulanır.

  Standardın kapsamı

  MADDE 3 – (1) Bu standard, hareket kısıtlılığı bulunanlar dahil tüm yayaların, şehir içi yollarda kaldırımları, yaya yollarını, yaya geçitlerini ve kavşakları güvenli ve rahatça kullanabilmeleri için oluşturulacak yapısal önlemlerin ve işaretlemelerin tasarım kurallarını kapsar.

  Standarda uyulması zorunluluğu

  MADDE 4 – (1) Söz konusu standard kapsamına giren konulardaki mal veya hizmet alımları ile yapım işlerini yapan veya yaptıranların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

  Standardın temini

  MADDE 5 – (1) TS 12576 “Şehir İçi Yollar - Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Ulaşılabilirlik İçin Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları Standardı” TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden (http://www.tse.org.tr) ulaşılır.

  Yürürlük

  MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

  Hadi bakalım uygulamayı bir görelim!

  Tepkisiz toplum etkisiz toplumdur!


Yorum Yap