BİR AN İÇİN…. -1

 • Serdar Kocaoğlu

  Serdar Kocaoğlu Yazı Arşivi
  28 Nisan 2018 /   2287 Okunma

  BİR AN İÇİN…. -1

   

  BİR AN İÇİN…. -1

   

  Yaşantımız devam ediyor. Hepimiz yaşantımız içerisinde değişik zorluklar çekmekteyiz.

  Hepimiz gerek ekonomik, fiziksel gerekse, sosyal ve de sağlık yönünden zorluklar çektiğimiz gibi, toplum bir bütün olarak zor bir demokrasi sınavı vermektedir.

  Gene gerekliliği, zamanı, tartışmalı baskılı bir seçime aşağıda sebeplerini açıklayacağım defolu seçim ve seçmen yasasıyla gireceğiz!

  Hiçbir gerekçe yok iken ve toplumsal birliktelik sağlanmadan 2 siyasal parti görüşmeler yaparak ittifak kararı almışlar, bunu da meclisteki sayısal çoğunluklarına bakarak ve de muhalefetin uyarılarına dinlemeden seçim ve seçmen yasasında 13.3.2018 tarih ve 7102 sayılı yasa ile sadece ittifakla ilgili maddeleri değil, alakası olmayan maddeleri de değiştirmişlerdir.

  Bu yasayla yaptıkları değişiklerle, zaten yarım işleyen demokrasinin, geri kalan yarısını  da yaralayıp, kuşa çevirip; yönetim şeklimizi Afrika ülkeleri seviyesine getirmeye çalışmaktadırlar.

  İsterseniz yasanın değişen bazı maddelerine göz atalım:

  MADDE 1- 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

  “Aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla, farklı sandık bölgelerine kaydedilebilir.”

  MADDE 2- 298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına (14) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (15) numaralı bent (18) numaralı bent olarak teselsül ettirilmiştir.

  “15. Seçim türüne göre sandık bölgesi seçmen sayısını belirlemek.

  16. Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda, vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine ve bu hususların ilanına karar vermek.

  17. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, oy kullanılmasına, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.”

  Birinci madde de ise, aynı evde oturanların farklı sandıklara gönderilmesiyle, sandık evinden uzak yerlere gitmesine sebep olacağı için, oy kullanmaya zorlanan seçmen oy vermekten vazgeçebilecektir. Bu da seçime katılımı düşürecektir.

  İkinci maddenin 16 fıkrasında sandık güvenliği gerekçe gösterilerek’’ seçimden en az bir ay  evvel (valinin yada il seçim kurulu başkanın) önerisi ile sandığın taşınması seçim bölgelerinin  değiştirilmesi ‘’önü açılmakta bir de mahkeme niteliğinde olan YSK kurulunu temsil eden il seçim kurulunun başkanına eş değer gibi vali önerisi eklenmektedir. Hükümetin atadığı vali öneri sunsa da YSK’nın üstüne çıkmaktadır.

  İkinci maddenin 17 fıkrasında engelli ve hasta vatandaşların oy kullanmasının başka çözüm yolları düşünülmeden, engelliler hastalar bahane gösterilerek seyyar sandıkla seçim tarafsızlığının kaldırılmasının önü açılmaktadır.

  Yukarıdaki ilgili yasanın maddelerinin bir kısmında görüldüğü üzere bu çıkartılmış yasanın en kısa süre de muhalefet partileri ve milletvekilleri tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmesi ve de kanun yoluyla hançerlenmek istenen demokrasimiz ve seçim sistemimizin aydınlığa çıkartılması gerekmektedir.

  Vatandaş olarak bizlere düşen bir görevde, muhalefet partilerine görüşlerimizi ileterek bu yasanın iptalinin sağlanmasıdır.

  Yoksa demokrasi ve seçimler bir kelimeden ibaret, içi boşaltılmış herkesin her şekilde kullanabileceği bir mekanizmaya dönüşmüş olur.

  O hal de ………..

  Bir An içinde olsa…

  Korkulu rüya değil…..

  Aydınlık günler yaşamak için…

  Kendi benliğimize dönerek…

  Vatandaş olduğumuzu hatırlayarak…

  Var gücümüzle …..

  Yaşasın…..

  Demokrasi …diyerek

  Kendimizden gelen gücü kullanalım.

  Tepkisiz Toplum Etkisiz Toplumdur!

  Haftaya…

   

   


Yorum Yap