Ümit Uysal zorda...

 • Songül Başkaya

  Songül Başkaya Yazı Arşivi
  7 Ekim 2019 /   1167 Okunma

  Ümit Uysal zorda...

  Belediye başkanlığında 6. yılına giren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yatırımlara kaynak bulmak için gündeme getirdiği plan değişikliğinin geçtiğimiz dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde reddedilmesi sonrasında konuyu yargıya taşırken, yargının meclis kararını iptal etmesi sonrasında konuyu tekrar meclise taşımıştı...

  Alan Mahallesi’ndeki Fen İşleri Müdürlüğü’nün kullanımındaki yaklaşık 12 bin 887 metrekarelik  alanı belediye hizmet alanından ticaret alanına çevirmek isteyen Başkan Uysal, Nisan ayında konuyu meclis gündemine getirmiş, Haziran ayında da büyükşeachir belediye meclisinden geçirmişti...

  20 Haziran-19 Temmuz arasında askıya çıkarılan plan değişikliğine Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, askının son gününde itiraz etti...

  İtirazda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eksik işlem yaptığına dikkat çekildi. Yerel mahkemenin kararının temyiz edilmesi gerektiği hatırlatılarak, bu işlemin yapılıp yapılmadığı soruldu. Eşdeğer hizmet alanı yaratılmamasına dikkat çekildi. Ve belediye hizmet alanından ticaret alanına çevrilişe ilişkin pek çok kararın yargıdan veto yediğine atıfta bulunuldu...

  Peki şimdi ne olacak...

  Uysal, belediye hizmetleri açısından ’40 milyonluk’ bir gelir öngördüğü bu arsayı plan değişikliği yapamazsa, kamusal hizmetlerde kullanmaya devam edecek... 

  Ama görünen o ki komisyonda oyçokluğuyla reddedilen plan değişikliğine ilişkin itiraz, mecliste de oyçokluğuyla reddedilir...

  O zaman da sanırım Şehir Plancıları Odası konuyu yargıya taşır. Yargıya intikal eden bir konuda yatırımcılar, ihaleye çıkılsa da o ihaleye girip kendini riske atmaz...

  O yüzden Ümit Uysal’ı zorlu bir süreç bekliyor. Öte yandan aynı mecliste Uysal’ın mahkemece iptal edilen bir plan değişikliği daha bulunuyor...

  O da Topçular Mahallesi’nde belediye hizmet alanının küçülterek ticari alan, park ve belediye hizmet alanı olarak planlanmasını öngören plan değişikliği...

  Meslek odalarınca açılan davada plan değişikliği iptal edildi. Yargıya Büyükşehir ve Muratpaşa tarafından yapılan temyizler reddoldu...

  Sonuçta Topçular Mahallesi’ndeki bu belediye hizmet alanına da yargı dokundurmadı... 

  İptal kararındaki önemli vurgu kamusal hizmetlerin aksamasına yol açılacak plan değişikliği olduğu ve eşdeğer alan yaratılamaması... 

  Sanıyorum bu konular sadece Uysal’ı değil, diğer belediye başkanlarını da önümüzdeki günlerde zorlayacak... 

  Ama öte yandan daha çok hizmet için yapılan plan değişikliği ve sonrasındaki satışlar hem belediyelerin gayrimenkullerinden kaynak yaratması gibi kolaycı bir yolu yaygınlaştırıyor. Hem de sosyal donatı ve hizmet alanlarının, spor alanlarının yok edilmesine yol açıyor... 

  Orta yol nasıl bulunur bilinmez ama bilinen o ki yakın bir tarihte plan değişikliklerinin Ankara’ya çekileceği ve yerel idarelerden bu yetkinin alınacağı...

  Böyle bir tasarı masada...

  Çıkar mı, çıkarsa ne olur. Orası da tartışmalı. Ancak bu haliyle de konu yerel yöneticiler ve meslek odaları arasında hep bir tartışma konusu... 

   


Yorum Yap