Hep birlikte meydanlara

Hep birlikte meydanlara


Türk-İş İl Temsilcisi Hacı Mevlüt Ünal, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Başkanı Kadir Öztürk, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Vahap Tuncer, Birleşik Kamu İş adına Fatin Iltar ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Akdeniz bölge temsilcisi Cemal Aybar,  1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle ortak bir basın açıklamasında bulundu. 


Yorum Yap