Antalya oybirliği ile…

 • Ziya Nur Sezen

  Ziya Nur Sezen Yazı Arşivi
  21 Ocak 2022 /   875 Okunma

  Antalya oybirliği ile…


   

  Cuma günü Antalya Büyükşehir Belediyesi Devam Meclisi vardı.

   

  32 Maddeden oluşan Meclis gündeminde bize göre üzerinde tartışılması gereken önemli birkaç madde söz konusu idi ve bendeniz de Antalya gündeminde yer alan bu maddeler hakkında kimin neler konuşacağını merak ederek Meclis Salonu’nda yer aldım.

   

  Ama beklentilerim boşa çıktı ve yoklama,  gruplar adına ilk sözler ve gündemdeki 32 maddenin görüşülmesi ile oylanmaları dahil Meclis, toplam 25 dakika sürdü.

   

  Meclislerin kısa sürmesini daha önce de görmüştük ama bu pek bir hızlı oldu.

   

  Ayrıca devam meclisinin bir başka dikkat çeken tarafı da, tüm kararların oybirliği ile alınması oldu.

   

  Zaten 2. maddeden 7. madde dahil altı tanesi toptan oylanarak başlayan toplantıda, 8.madde bir tarih değişikliği önerisi ile görüşülmüş kabul edilerek oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

   

  Keza 10. madde bir isim eklenerek, 24. madde ise, sehven yazılan parsel numarası düzeltilerek oybirliği ile kabul edildi.

   

  11. Maddeden 16’ya ve 17. maddeden 32. maddeye tüm maddeler komisyondan geldikleri şekilleriyle ve oybirliği ile kabul edildi. Sözlü önerge ile eklenen bir madde de ilgili komisyona havale edildi. Böylece meclis toplantısı “Oybirliği” ile sona erdi.

   

  Antalya Büyükşehir Belediye Meclisindeki bu konsensüs, genel olarak komisyonların ve meclis genel kurulunun çok ahenkli çalıştığı izlenimini veriyor. Veriyor da özellikle gündemin 18 ve 19. maddelerinde yer alan konuların oybirliği ile hiçbir aykırı görüş belirtilmeden böyle sessiz sedasız kabul edilmiş olması açıkçası biraz tuhafımıza gitmedi değil.

   

  Meclis sonrası ayaküstü görüşünü sorduğum sayın Meclis Üyesi “ Konu Milli Emlâk tarafından yapılması istenen plan tadilatı idi. Komisyondan da oybirliği ile geçti” demekle yetindi.

   

  Peki neydi bu 18 ve 19. maddeler?

   

  Milli Emlâk Daire Başkanlığı 18 Kasım 2021 tarihinde Muratpaşa Belediyesi’ne ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bir yazı göndererek, Muratpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi 4520 Ada 48 parselde, Maliye Hazinesine ait olan hisse payında bir tadilat yapılmasını talep ediyor.

   

  Plan tadilatı istenen alan tüm Antalyalıların hemen her zaman önünden geçtikleri, 100. Yıl Bulvarı’nın Dumlupınar Bulvarı ile kesiştiği köşede bulunan, bir bölümü vakti zamanında Antalyaspor’a tahsis edilmiş olan arazi parçası.

   

  Toplamı 232 dönüm olan alanın, Milli Emlak hissesi olan 77 dönümlük bölümü bu plan tadilatının ana konusunu oluşturuyor.

   

  Burada mevcut bir akaryakıt istasyonu var. Ayrıca Antalyaspor’un antrenman sahaları olarak planlanan bölüm ve idari binayı barındıran spor tahsisli alan ile uygulama aşamasında kesinleştirilecek esnek/tercihli sosyal donatı alanı (ne demekse) bu parselde yapılmış önceki planda yer almakta ve söz konusu tadilatın kapsadığı bölüm üzerinde halihazırda var olan yapılaşmayı oluşturmakta.

   

  Tadilat yapıldıktan sonra parselin, Akaryakıt Servis İstasyonu, Turizm Alanı, Özel Sosyal Tesis Alanı ile Spor Alanı olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli olarak planlanması isteniyor.

   

  İlgili komisyon bu tadilat yapıldıktan sonra bakıyor, inceliyor ve bu değişikliği oybirliği ile kabul ediyor.

   

  Cuma günü meclis üyeleri de hiç firesiz bu plan tadilatını olduğu şekliyle kabul ediyorlar.

   

  Bu alan ve yakın çevresindeki diğer birçok  ada ve parsel hissesi yıllardır tapusunu elinde bulundurduğunu mahkeme kararıyla onaylatan bir aile ile ilgili kurumlar arasında bir davanın konusu.

   

  Şimdi bu tadilat askıya çıkacak. Bakalım askı safhasında bu karara itiraz edecek kişi ya da kurum çıkacak mı?

   

  Dedik ya; Antalya Büyükşehir Meclisi güllük gülistanlık geçti. Ama bu konsensüs, Antalya’nın makro planları yapılırken de sağlanacak mı?

   

  Umuyorum kent yararına yapılacak her teklife Meclis Üyeleri hep tam destek versin ve kararlar hep Oybirliği ile alınsın.


Yorum Yap