“Dokunmadan Önce İyi Düşünün”

 • Ziya Nur Sezen

  Ziya Nur Sezen Yazı Arşivi
  22 Temmuz 2022 /   732 Okunma

  “Dokunmadan Önce İyi Düşünün”


  Antalya’da son günlerde üzerinde en çok konuşulan konu, Antalya Lisesi kompleksinin bir yapısının, bu eğitim kurumunun elinden alınıp, alakasız bir işlevle başka bir kuruma tahsisi…

   

  Herkesçe bilinir mi, bilinmez mi ben bilmem, ama bu yapı, kentimizin bilinen ilk eğitim ve öğretim kurumudur ve Hicri 1314/Milâdî1898 yılında Antalya’da “Beş sınıflı Liva İdadisi” adı altında, uzun yıllar idare binası, şimdilerde ise Müze binası olarak kullanılan bu yapıda eğitim ve öğretime açılır.

   

  Ancak ilk yılda sınıfların beşi de oluşturulamaz, sadece dört sınıf açılır.

   

  1899 yılında bu dört sınıfa bir sınıf daha eklenerek okul, “Beş sınıflı Liva İdadisi” şeklini alır.

   

  1916 yılında Liva İdadisinin adı Antalya Sultanîsi olarak değiştirilir ve dokuz yıllık tek devrelik bir sistem uygulanır.

   

  1917 yılında Sultanîye bir sınıf daha eklenerek okulun öğretim süresi on yıla çıkarılır.

   

  1926 yılında dokuz sınıflık Sultanîye iki şubeli bir pedagoji sınıfı eklenir. Böylece okul, pedagoji şubelerini de içine alan Antalya Ortaokulu haline getirilir.

   

  1 Ocak 1933 tarihinde pedagoji sınıfları kaldırılarak, aynı yıl okula bir sınıf daha eklenir ve okul lise olarak eğitim ve öğretime devam eder.

   

  1933 yılında lise ve ortaokul olarak birada eğitim yapan okul haline gelir ve adı ‘Antalya Lisesi’ olur.

   

  1940-1941 eğitim ve öğretim yılında öğrenci sayısının artması nedeniyle geniş bir alan temin edilerek ana bina diye anılan bölüm aynı öğretim yılında açılır.

   

  1954-1955 eğitim ve öğretim yılında okulun bünyesinde üç sınıflı gündüz Ticaret Lisesi açılır.

   

  1959-1960 döneminde ise gündüz Ticaret Lisesi yine üç sınıflı Akşam Ticaret Lisesine dönüştürülür.

   

  Okulun diğer bölümleri arasında müstakil iki ayrı müzik odası bulunmaktadır. Müzik dershanelerini de barındıran bina 1995-1996 eğitim ve öğretim yılı içerisinde yıkılır.

   

  1974 yılında 200 (iki yüz) yataklı yeni pansiyon binasının inşaatına başlanınca eski pansiyon binası ve müdür lojmanı da yıkılarak, yeni pansiyon binası 1976-1977 eğitim ve öğretim yılında hizmete girer.

   

  1968-1969 yılları arasında lisenin bina kapasitesi yetersiz kalınca, okulun orta kısmı idari yönetimi okulda kalmak üzere Hızır Reis Ortaokuluna (yeni adıyla Kamile Çömlekçioğlu) nakledilir. Bir yıl sonra ise ortaokul kısmı tamamen kaldırılır.

   

  1981-1982 eğitim ve öğretim yılında da öğrenci sayısının artmasına bağlı olarak parasız yatılılık statüsü kaldırılır. Aynı yıl pansiyon binası yirmi dört derslik ve bir kütüphane salonu haline getirilir.

   

  1988-1989 öğretim yılında bugün konu olan idare binası ve diğer küçük binanın restore edilmesi için Bayındırlık Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda, dış röleveler ile iç mimari planları çıkartılır ve küçük binanın restorasyonu gerçekleştirilir.

   

  1990-1991 öğretim yılında Antalya Lisesi ve Öğrencileri Koruma Derneğinin girişimleri ile okul bahçesinde, yıktırılan barakaların yerine, derslik, spor salonu, öğretmen ve öğrenci kantinleri bulunan ek binanın temeli atılır ve B blok binası, 1991-1992 yılında eğitim ve öğretime açılır.

   

  29 Ekim 1992 tarihinde tarihî bir okul olması sebebiyle Antalya Lisesi’nde Cumhuriyet Müzesi kurulur.

   

  Antalya Lisesi, 2005-2006 eğitim ve öğretim yılında 4 yıllık Anadolu Lisesi programı uygulayan lise haline dönüştürülür.

   

  Eğitim yaşamı boyunca sayısız bilim, kültür, sanat ve siyaset adamı yetiştiren bu tarihî okul, pek çok devlet büyüğü tarafından da ziyaret edilmiştir.

   

  Bugün Antalya Lisesi’nin uhdesinden alınıp, Olgunlaşma Enstitüsüne verilmek istenen bu küçük bina aslında “Antalya Lisesi” kompleksinin en önemli yapısıdır ki, okul tarihinin orijin noktası olan binadır.

   

  O nedenle yetkililere bu satırlardan bir kez daha seslenmek isterim ki, el atıp, anlamsız bir işlevsellik kazandırmak istediğiniz, gözünüze küçük görünen bu yapı, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyanın En Güzel Yeridir” dediği Antalya’mızın ilk eğitim kurumudur.

   

  “Dokunmadan önce, bu özellikteki bir yapıya el sürmenin ne anlama geleceğini lütfen iyi düşünün.”


Yorum Yap