Zübeyde YAVUZ

  • Sanattan

    18 Şubat 2021     Sanat bir duygunun, tasarımın, güzelliğin vb. dışavurumunda, anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü olarak tanımlansa da yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak kullanılabi
  • Estetik ve Yaşam

    17 Ekim 2020         Estetiğe farklı bir açıdan bakarak, ilerleyen süreç içinde sanat, sanatta estetik konularına değinmenin iyi olacağını düşündüm…Bu düşünceden hareketle Kant